Rude prâvo”, organ de presă central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. A fost înfiinţat în 1920. În timpul ocupaţiei hitleriste (1939— 1945) a apărut ilegal. Apare zilnic, la Praga.