Riksdag [ri:csda:g şi ri:csta:], denumire dată parla­mentului bicameral al Suediei.