rector 1. Coiiducător al unei universităţi, al unui colegiu sau al altei instituţii de învăţămînt superior. 2. (în unele ţări din Apus) Titlu purtat de conducătorul unei şcoli medii.