Rawlinson [ roulinson], Henry (1810-1895), orientalist englez. Pe baza studiului inscripţiilor cuneiforme, a reuşit să stabilească principiile de bază ale descifrării textelor caldeene şi asiriene. Op. pr.: „Inscripţiile cuneiforme din Asia de vest” (5 vol., 1861-1884).