Raabe, Wilhelm (1831-1910), prozator german. A debutat cu romanul idilic „Cronica uliţei vrăbiilor” (1857), inspirat din viaţa micii burghezii, în trilogia „Pastorul foametei” (1864), „Abu Telfan” (1867) şi „Căruţa morţii” (1870), ca şi în romanele „Plăcintă” (1891) şi „Actele lui Vogel-sang” (1895), R. zugrăveşte societatea germană a timpului, dind glas protestului său împotriva orinduirii feudale-monarhice şi a burgheziei filistine germane. A scris şi nuvele („Gîştele din Butzow”, volum selectiv, trad. rom.). în creaţia lui R., în care realismul vieţii cotidiene se împleteşte cu transfigurarea acesteia, umorul cunoaşte accente de pesimism.