Sial (GEOL.), înveliş extern al Pământului, care se întinde de la suprafaţa scoarţei terestre până la adâncimi de ordinul a 100 km şi în compoziţia căruia predomină compuşi ai siliciului şi ai aluminiului; are densitatea medie de 2,7. În s. au loc majoritatea proceselor studiate de geologie. După V.I. Vernadski, s. ar corespunde litosferei.