Selgiucizi, denumire purtată de trei dinastii turcomane descendente din legendarul Selgiuc (sec. al X-lea), care au domnit în Persia (1060-1194), în Kirman (1041-l 188) şi în Asia Mică (1087-1309).