Scaunele secuieşti, organizaţii teritorial-administrative ale secuilor din Transilvania, menţionate în deceniul al treilea al sec. al XlV-lea; aveau un pronunţat caracter militar. În fruntea fiecărui s.s. era un căpitan (major exercitus, capita-neus) şi un jude al pământului (judex terrestris), la care se adaugă apoi şi judele regal (judex regis). În sec. XIV— XV sunt menţionate şapte s.s., dintre care, în sec. al XVII-lea, trei s-au contopit într-unui singur. În fruntea tuturor s.s. se afla corniţele secuilor (Comes Siculorum).S.s. îşi derivă numele de la funcţiunea lor judiciară (scaunele de judecată, în latină sedes judiciaria).