Saul, rege semilegendar al statului sclavagist Israel (sec. al Xl-lea î.e.n.), potrivit tradiţiei, întemeietorul acestuia. A fost ucis într-o luptă cu filistenii; urmaşul său D a v i d a unificat statele sclavagiste Israel şi Iudeea.