Samaria, oraş în Palestina antică. În sec. IX—VIII î.e.n., capitală a statului sclavagist Israel până în 722 î.e.n., când a fost cucerit de regele asirian Sargon al II-lea. În epoca romană, oraşul a fost donat de August lui Irod cel Mare, rege al iudeilor (40—4 î.e.n.), care 1-a înfrumuseţat, denumindu-1, în cinstea împăratului, Neapolis Sebaste.