Salcâm (Robinia pseudacacia), arbore din familia leguminoaselor, înalt până la 30 m. Are scoarţa groasă şi ramurile brune, cu câte doi ghimpi la baza frunzelor. Este o bună plantă meliferă, cu flori albe grupate în raceme lungi, cu miros caracteristic. Lemnul de s. este folosit în construcţii. În ţara noastră creşte uneori spontan în zonele secetoase şi se plantează mai ales pe terenurile nisipoase. — S. galben (Laburnum anagyroides), arbust din familia leguminoaselor, înalt de 3—6 m, cu frunze trifoliate şi cu ciorchini de flori galbene. Creşte spontan în Banat şi Oltenia, şi cultivat în parcuri şi grădini, că plantă ornamentală, meliferă şi medicinală. Din lemnul de salcâm galben se confecţionează articole de lux.