Robbia, Luca della (1400— 1482), sculptor şi ceramist ita­lian, aparţinînd şcolii florentine. Reprezentant de seamă al Re­naşterii, R. este autorul unui număr mare de lucrări desti­nate decorării edificiilor epocii (reliefurile pentru Spitalul ino­cenţilor din Florenţa, decora­ţii la campanila lui Giotto din Florenţa: _ „învierea”, „înăl­ţarea”, „încoronarea Fecioa­rei” ş.a.). Operele sale se carac­terizează prin modelajul gra­ţios al formelor, prin expresiile gingaşe, efeminate. Nepotul său, Andrea della R. (1435 — 1525), de asemenea sculptor, a fost un iscusit ceramist şi cio­plitor în marmură, vestit pen­tru eleganţa suavă a lucrărilor sale („Fecioara cu pruncul”, „Sfînta Ana”, „închinarea ma­gilor”, „Sf. Francisc”).