Sardea, denumire dată mai multor specii de peşti marini din familia clupeidelor, dintre care cea mai cunoscută este Sardina pilchardus, care trăieşte în Oceanul Atlantic şi în bazinul Mării Mediterane, mai rar în Marea Neagră.