Saladin (Salah ad-Dîn) (c. 1138-1193), sultan al Egiptului, întemeietorul dinastiei Eiubizilor, vestit comandant de oşti şi bun diplomat. Până în 1 171 a fost vizir al lui Nureddin, ultimul calif din dinastia Fallmizîlor, pe care 1-a răsturnat, proclamându-se sultan şi unificând apoi (1 175), sub conducerea să, Siria, Palestina, Arabia apuseană şi Nubia. Începând dm anul 1 187 Saladin a cucerit o mare parte dm Regatul Ierusalimului, din comitatul Tripoli şi din principatul Antiohiei, ceea ce a constituit una dintre principalele cauze ale cruciadei a IlI-a (1189-1192).