Rigas, Constantin (c. 1757— 1798), poet revoluţionar parti­cipant la lupta de eliberare a Greciei de sub jugul tur­cesc. Din 1790 a trăit la Bucu­reşti, apoi la Viena. Predat de austrieci turcilor, aceştia l-au spinzurat într-o închisoare din Belgrad. Prin poeziile sale, R. a contribuit la deşteptarea con­ştiinţei naţionale a grecilor .Imnuri şi ode”). Autor al unor hărţi ale Moldovei şi rării Româneşti.