Sieyes [sieies], Emmanuel Joseph (1748-1836), om politic francez, abate, participant la revoluţia franceză din 1789 — 1794, unul dintre conducătorii girondinilor. A devenit cunoscut prin broşura „Ce este starea a treia?” (1789), un adevărat program politic al burgheziei franceze. În timpul reacţiunii termidoriene a fost unul dintre autorii Constituţiei din 1795, care consfinţea puterea mării burghezii. Membru al Directoratului, a contribuit la organizarea loviturii de stat de la 18 Brumar (1799) a lui Napoleon Bonaparte, care 1-a numit membru al Consulatului, iar apoi senator. În timpul Restauraţiei, S. a trăit în emigraţie.