Sicativi (lat. sicare, a usca; CHIM.), săruri de mangan, plumb, cobalt ale acizilor rezinici, naftenici sau ale acidului linoleic, care, a-dăugate în mici cantităţi uleiurilor sicative sau semisicative, le îmbunătăţesc proprietăţile de uscare, precum şi calitatea peliculei formate.