Sgraffito (ital. „zgâriat”), procedeu folosit în artele decorative de a zgâria desenul într-un strat de material colorat, lăsându-se astfel că stratul de dedesubt să apară contrastant. S. s-a practicat mai ales în ceramica de tip bizantin prin zgârierea angobei în pictură murală a Renaşterii italiene prin zgârierea straturilor de tencuială colorată etc.