Sezină (fr. saisine, de la sai-sir „a lua, a apuca”; DR.), posesiune de drept a bunurilor succesorale, în temeiul căreia anumiţi moştenitori (moştenitorii sezinari, şi anume descendenţii şi ascendenţii) sunt îndreptăţiţi să perceapă fructele şi să exercite dreptul la acţiune privitoare la aceste bunuri încă de la deschiderea succesiunii, fără a fi necesar să fie puşi în posesiunea ei de către organul competent.