Seychelles [seişelz], arhipelag situat în Oceanul Indian, Ia 1 100 km nord-est de insula Madagascar, format dintr-un număr mare de insule vulcanice şi coraligene. Colonie britanică. Suprafaţa totală: circa 404 km2. Populaţia: 45 000 loc. (1963). Centrul administrativ: oraşul Port Victoria (în insula Mahe). Relief accidentat, cu înălţimi reduse. Altitudine maximă: 914 m (în insula Mahe). Climă subecuatorială-maritimă. Păduri ecuatoriale; fauna este bogată în endemisme (reptile). Plantaţii de trestie de zahăr, de vanilie, de cafea, de cocotieri; creşterea vitelor; pescuit. Arhipelagul S. a fost descoperit de navigatorii portughezi în sec. al XVI-lea.