Sextant (NAV., ASTR.), instrument optic (prevăzut cu o lunetă şi oglinzi), folosit în navigaţia maritimă pentru determinarea poziţiei geografice a navelor; cu ajutorul s. se poate determina unghiul de înălţime al unui astru faţă de orizont, unghiul format de direcţiile de vizare, de la bord, a două repere terestre. Există şi s. pentru navigaţia aeriană.