Sevres [sevr], oraş în Franţa, la sud-vest de Paris, căruia îi este subordonat administrativ. 20 600 loc. (1962). Aici s-a semnat, la 10 august 1920, tratatul de pace dintre Antantă şi Turcia. Prevederile privind posesiunile turceşti din Europa au fost modificate, în urma războiului greco-turc (1919— 1922), la Conferinţa de la Lausanne (1923). Este celebră manufactura de porţelan de Ia S., fundată, către’ anul 1740, la Vincennes şi mutată apoi, în 1756, la S., unde a devenit, din 1759, proprietate regală. Aici au fost „confecţionate flori, vase ornamentale, servicii, statui etc. (la început din aşa-numitul porţelan moale şi biscuit, apoi, din 1768, şi din porţelan dur), în stilurile „Ludovic al XVI-lea” şi „Empire”, reluate în sec. al XlX-Iea. Obiectele de S. se disting prin culorile delicate şi strălucitoare, ca şi prin smalţul pur. Printre artiştii care au lucrat pentru manufactura S. au fost Falconet, Boucher, Duplessis, Merault, Rosset ş.a.