Sevastopol, oraş în U.R.S.S., în Crimeea (R.S.S. Ucraineană), aşezat pe ţărmul Mării Negre. 192 000 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini, alimentară, de prelucrare a lemnului. Mare port maritim şi nod de comunicaţii rutiere. Staţiune de cercetări biologice marine, teatre, muzee. — Is-toric. În antichitate, pe locul S. a existat colonia greacă Chersones. Construcţia oraşului modern şi a portului a fost începută în 1783, S. devenind, din 1804, principalul port al flotei militare ruse din Marea Neagră. În timpul războiului Crimeii (1853—1856), oraşul S. a rezistat timp de aproape un an asediului armatelor Franţei, Angliei, Turciei şi Sardiniei, între anii 1941 şi 1942, în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, S. a rezistat eroic timp de 250 de zile ofensivei trupelor fasciste, fapt pentru care i s-a decernat titlul de oraş-erou.