Sesizor (TEHN.), element sau organ principal al unui regulator sau al unui aparat de măsură, care sesizează (preia) o anumită mărime (parametru) în formă ei iniţială pentru a fi transformată apoi într-o formă convenabilă pentru reglare sau pentru măsurare (ex. Palpatoa-rele aparatelor de măsurare, ter-mocuplele, celulele fotoelectrice etc).