Servet, Miguel (1511 — 1553), medic şi liber-cugetător spaniol. Ca medic umanist a combătut medicina scolastică. A descoperit circulaţia mică (inimă-plămîn-mimă), fiind un precursor al lui Harvey. A căutat „să purifice” creştinismul de dogmele bisericeşti, atrăgându-şi ura atât a catolicilor, cât şi a protestanţilor. S. a respins dogma trinităţii, considerîndu-1 pe Hristos om şi nu dumnezeu. A fost ars pe rug ca eretic, la cererea lui Calvin, la Geneva. Op. pr.: „Restaurarea creştinismului” (1553).