Serusier [seruzie], Paul (1865-1927), pictor şi estetician francez, iniţiator al grupului nabişti1or. A evoluat sub înrâurirea lui Paul Gau-guin, ale cărui concepţii le-a susţinut. S. a publicat „A.B.C.- UI picturii” (1921). Colorist, practician iscusit, S. a fost partizanul tonurilor plate şi al arabescului semnificativ şi a vădit o tendinţă spre o artă decorativă („Drum de ţară”, „Ceaţa dimineţii”, „Natură moartă”). Având afinităţi cu simboliştii, a participat ca scenograf la experienţele teatrale ale lui Paul Fort.