Serov, Valentin Aleksandrovici (1865-1911), pictor rus, reprezentant de seamă al realismului. A studiat la Academia de artă din Petersburg, sub îndrumarea lui P.P. Cisteakov şi a lui I.E. Repin. S. s-a remarcat în special ca portretist, practicând o pictură cu colorit delicat, sensibilă la efectele de lumină („Fata cu piersici”, „Fetiţa”, „Maxim Gorki”, „Petru I”, „Octombrie”, „Autoportret”). Reprezentat în Muzeul de artă al Republicii Socialiste România prin „Portret de femeie”. Serov, Vladimir Aleksandrovici (n. 1910), pictor şi grafician sovietic; artist al poporului din U.R.S.S. A creat tablouri cu subiecte istorice şi revoluţionare („V.I. Lenin proclamând Puterea sovietică”, 1947; „Delegaţi la V.I. Lenin”, 1950), care se disting prin înaltul conţinut de idei, prin robusteţea şi claritatea formelor. A executat, de asemenea, ilustraţii şi afişe.