Serghievski, Maksim VIadimirovici (1892-1946), romanist sovietic. A fost profesor la Universitatea din Moscova. Adept al metodei comparative istorice. Op. pr.: „Studii moldoveneşti’ 1936-1939), „Istoria limbii franceze” (1938), „Introducere în lingvistica romanică” (postum, 1952).