Senzualism, concepţie gnoseologică potrivit căreia toate cunoştinţele provin, în ultimă analiză, din senzaţii. Atunci când senzaţiile sunt considerate ca reflectare a realităţii obiective, s. are un caracter materialist (Holbach, Feuerbach). Când însă se contestă izvorul sau conţinutul obiectiv al senzaţiilor, s. duce la idealismul subiectiv, la afirmaţia că realitatea constă din senzaţiile noastre înseşi (Berkeley, Mach) sau la agnosticism, potrivit căruia nu putem cunoaşte nimic în afara senzaţiilor şi a reprezentărilor care rezultă din ele (Hume). Materialismul dialectic preia sâmburele raţional al s. materialist, subliniind totodată unitatea organică dintre treapta senzorială şi cea logică a cunoaşterii, precum şi rolul activ şi specificul calitativ al gândirii logice.