Sensibilizare 1. (FIZ., TEHN.) Mărire, prin procedee adecvate, a sensibilităţii unui sistem faţă de acţiunea unui anumit agent exterior. — S. cromatică, sporire a sensibilităţii cromatice a materialelor fotografice în anumite domenii ale spectrului luminos, prin introducerea în stratul fotosensibil a unor substanţe (de obicei organice) numite sensibilizatori. 2. (MED.) a) Scădere a pragului de excitabilitate a unei structuri vii (celulă, ţesut, organ, organism) sub acţiunea unor factori foarte diverşi din mediul extern sau intern; de ex. S. tisulară la acţiunea unor hormoni (adrenalină, noradrenalină) prin administrarea altor hormoni (tiroxină) sau prin denervare. B) Stare de sensibilitate crescută, patologică, a organismului la un agent fizic, chimic său biologic, suportat de obicei fără inconveniente, şi care se poate manifesta prin reacţii locale (eczemă, urticane, purpură etc.) sau generale (febră, stare de şoc etc). V. şi alergie.