Sensibil (FILOZ.), ceea ce poate fi perceput sau ceea ce poate fi cunoscut la nivelul treptei senzoriale a cunoaşterii, prin intermediul senzaţiei, percepţiei şi reprezentării, al unei intuiţii imediate, deosebindu-se astfel de inteligibil. Laturile existenţei care se bucură de însuşirea de a fi s. sunt însuşiri neesenţiale, reprezentând aspectul exterior, fenomenal al realităţii (ex. O anumită culoare şi nu culoarea în general).