Semispaţiu 1. (MAT.) Fiecare dintre cele două părţi ale spaţiului euclidian cu trei dimensiuni, în care acesta este împărţit de un plan oarecare al său. 2. (REZ. MAT.) Termen folosit în teoria elasticităţii pentru corpul care ocupă un domeniu infinit, mărginit de un singur plan aşezat la distanţă finită.