Semiparazitism (BOT.), parazitism parţial al unor plante verzi, care, deşi îşi pot prepara materia organică din cea minerală, îşi extrag o parte din hrană (apa şi sărurile minerale) din altă plantă vie, iar bioxidul de carbon îl asimilează din aer prin fotosinteză (ex. Vâscul).