Semiologie (gr. semeion „semn” şi logos „ştiinţă”) 1. (MED.) Ramură a medicinii care se ocupă cu descrierea simptomelor şi a semnelor diferitelor boli, precum şi cu recomandarea tehnicii corecte a căutării şi constatării lor. Cu ajutorul s. se poate pune diagnosticul unor boli şi se pot face unele pronosticuri în privinţa evoluţiei lor. S. poate fi: clinică, ale cărei principale mijloace tehnice sunt palpa-rea, percuţia şi auscultarea bolnavului, şi de laborator, care studiază semnele de laborator caracteristice fiecărei boli. 2. (LINGV.) Ştiinţă care studiază semnele întrebuinţate în cadrul vieţii sociale. Termenul a fost creat de F. de Saussure, în concepţia căruia lingvistică, fiind ştiinţa semnelor constitutive ale limbajului, nu este decât o parte a semiologiei. Sân. Semiotică.