Semimetale (CHIM.), elemente chimice care posedă atât proprietăţi caracteristice metalelor, cât şi proprietăţi specifice nemetalelor, făcând astfel trecerea între cele două clase de substanţe. Sunt situate spre mijlocul sistemului periodic. S. au luciu metalic caracteristic, dar structurile lor cristaline sunt diferite de cele ale metalelor, deoarece conţin atomi legaţi prin covalenţe. De exemplu, borul (B), siliciul (Şi), germaniul (Ge), arseniul (Aş) etc.