Semenicului, Munţii., masiv muntos în Munţii Banatului, cuprins între valea Nerei şi culoarul Timiş-Cerna, o-rientat de la nord la sud. Sunt formaţi din roci cristaline. În ansamblul lor, M.S. se divid după aspectul morfologic, în două compartimente, separate de valea superioară a Timişului: masivul Piatra Goznei, la sud, şi masivul Nemanul (1 057 m), la nord. Altitudinea maximă: 1 445 m (vârful Piatra Goznei), Versanţii munţilor Semenicului sunt împăduriţi, iar pe înălţimi se află pajişti secundare.