Semănat (FITOTEHN.), lucrare agricolă prin care seminţele plantelor cultivate sunt încorporate, laoadîncime caracteristică fiecărei specii, într-un sol lucrat în prealabil, astfel încât să asigure condiţiile optime pentru încolţit şi pentru răsărit. În agricultură modernă, s. se execută cu semănătorile mecanice.