Seismologie (gr. seismos, cutremur” şi logos, ştiinţă”; GEOL.), ramură a geofizicii care studiază cutremurele de pământ. În acest scop sunt utilizate aparate de înregistrare a cutremurelor, numite seismografe, care înscriu pe seismograme durata şi intensitatea cutremurelor. Prin cercetarea vitezelor de propagare a undelor seismice provocate de cutremure, s. ajută la cunoaşterea structurii interne a globului pământesc. Totodată sunt descoperite regiunile seismice în care trebuie adoptate anumite metode de construcţie a clădirilor pentru a preveni distrugerea lor de cutremure. Partea s. care se ocupă cu studiul modului şi al vitezelor de propagare a undelor seismice în scoarţa terestră, provocate artificial, se numeşte seismometrie. Datele obţinute prin cercetările de s. sunt înregistrate pe profile şi pe hărţi seismometrice. În Republica Socialistă România, prin prospecţiunile seismice au fost descoperite importante structuri petrolifere şi gazifere, în special pe marginea externă a Depresiunii Precarpatice şi în Câmpia Română.