Seeland [zedand] (în daneză Sjoelland [şelan]), cea mai mare insulă din arhipelagul danez, situată între Peninsula Iutlanda şi Peninsula Scandinavică. Suprafaţa: 7 016 km2. Populaţia: circa 2 700 000 loc. Relief slab vălurit, de origine glaciară şi fluvio-glaciară. Altitudinea maximă: 126 m. Climă temperată de nuanţă oceanică. Păduri de fag (în nord-estul insulei). Culturi de cereale, sfeclă de zahăr şi plante furajere; legumicultura şi creşterea animalelor. În partea de est a S. se află oraşul Copenhaga.