Secui, denumire dată populaţiei rezultate din contopirea, prin asimilare, a unor populaţii de limbă turcică care s-au ataşat uniunii triburilor maghiare de sub conducerea lui Arpad. La început, s. au fost aşezaţi în părţile Bihorului, pe la mijlocul sec. al XII-lea în regiunea Tîrnavelor, iar pe la începutul sec. al XIII-lea în interiorul curburii Carpaţilor.