Secţie de producţie, subunitate de producţie a unei întreprinderi industriale în care se desfăşoară un anumit proces tehnologic sau numai o fază a lui şi în care se produc anumite produse sau se prestează anumite servicii (ex. Lucrări de reparaţii). După rolul diferit pe care îl au în activitatea întreprinderii, s. de p. se împart în secţii industriale şi secţii neindustriale, primele, la rândul lor, se împart în secţii de bază, secţii auxiliare, secţii de servicii şi secţii anexe.