Secretariatul O.N.U., unul dintre organele principale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Este alcătuit din Secretarul General, numit pe termen de cinci ani de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate al O.N.U., precum şi din personalul care trebuie ales de Secretarul General într-un fel care să asigure o cât mai largă reprezentare geografică. S. O.N.U. îndeplineşte funcţii cu caracter administrativ şi executiv. Secretarul General mai are şi dreptul de a atrage atenţia Consiliului de Securitate al O.N.U. asupra oricărei probleme care, după părerea sa, primejduieşte pacea şi securitatea internaţională.