S.E.A.T.O. (South-East Asia Treaty Organizaiion, Organizaţia Tratatului Asiei de Sud-Est), denumirea blocului militar imperialist creat, din iniţiativa S.U.A., prin tratatul încheiat la Manila la 8 septembrie 1954. Din S.E.A.T.O. fac parte: Anglia, Australia, Filipinele, Franţa, Noua Zeelandă, Pakistanul, S.U.A. şi Tailanda. Organele principale ale S.E.A.T.O. sunt: Consiliul, ca organ suprem, un secretariat, comitete permanente. S.E.A.T.O. are un caracter agresiv, fund îndreptat împotriva statelor socialiste şi împotriva mişcării de eliberare naţională, şi exprimă tendinţele de dominaţie din partea unor state imperialiste asupra altor state. Dezavuarea de către unele state membre, că Franţa şi Pakistan, a politicii imprimate de S.U.A. pactului S.E.A.T.O. a adâncit criza din acest bloc, parte componentă a crizei politicii blocurilor militare agresive.