Scutella (PALFONT.), gen de echinoderme din clasa echinidelor exociclice, care se caracterizează prin testul discoi-dal foarte aplatizat şi prin zonele ambulacrare în formă de petale. S. a existat din eocenul mediu şi se găseşte şi astăzi reprezentat printr-o singură specie. În Republica Socialistă România, resturi fosile de s. există în formaţiile oligocene şi miocene din bazinul Transilvaniei şi în cele miocene de Ia Iablaniţa etc.