Scobitură (ind. extr.), şanţ cu adâncime mare (până la 3 m) şi cu înălţime redusă (10—15 cm), săpat pe întreaga lungime a frontului minier de abataj pentru a uşura desprinderea rocii.