Scleroproteină (gr. skieros „tare” şi proteină; BIOCHIM.), proteină cu structură fibroasă. Are în organism rolul de susţinere, de protecţie şi de rezistenţă mecanică. Colagenele, cheratinele, elastinele sunt scleroproteine.