Schwarzschild [şvarţşild], efectul ~. (după numele astronomului german K. Schwarzschild, 1873-1916; FIZ.), efect folosit în tehnica fotografică la operaţia de mărire. Prin sporirea intensităţii luminii şi reducerea corespunzătoare a timpului de expunere (menţinând constantă cantitatea de iluminare), se obţine pe fotografie o înnegrire mai accentuată a părţilor expuse şi, prin aceasta, o creştere a contrastului şi a strălucirii fotografiei. Pentru folosirea e. S. se utilizează, în aparatele de copiat prin mărire, lămpi puternice, de 200-250 W.