Scheele [şe: le]. Cari Wilhelm (1742— 1786), chimist suedez; a fost membru al Academiei de Ştiinţe din Suedia. Fin observator şi experimentator, S. s-a situat printre cei mai mari chimişti ai timpului său. A preparat şi a studiat oxigenul (1773), puţin înaintea lui J. Priestley, publicându-şi însă rezultatele în urma apariţiei studiilor acestuia. A descoperit clorul, manganul, acidul fiuorhidric, acidul azotos, fosforul din oase, bioxidul de mangan, acidul arsenic, arseniura de cupru (verdele lui Scheele), de asemenea un mare număr de acizi organici, ca acizii tartric, citric, malic, galic, uric, lactic, benzoic, cian-hidric, precum şi glicerina. A făcut numeroase observaţii în legătură cu acţiunea luminii asupra clorurii de argint, adsorbţia gazelor pe cărbune de lemn ş.a.