Scenă 1. Parte a edificiului teatral destinată special şi permanent reprezentării spectacolului. Prin extindere, locul stabil ori improvizat pe care se desfăşoară un spectacol. S. are o structură arhitecturală fixă, alcătuită din elemente componente şi auxiliare (podium, sufită, culise, avanscenă, rampă, fosa orchestrei). Prin utilizarea unor dispozitive mecanice, scena poate fi amenajată (s. turnantă, glisantă, culi-santă). În istoria teatrului se cunosc mai multe tipuri de s.: prosceniumu şi orchestra antică, scena medievală în etaje, scenă clasică („a l’italienne” din sec. XVII — XIX), scena circulară modernă ş.a. 2. Subdiviziune a unui act dintr-o piesă de teatru, delimitată în genere prin plecarea sau intrarea unui personaj: scenele sunt grupate în tablouri şi acte, care păstrează de obicei unitatea de timp şi loc.