Savoia, provincie istorică situată în partea de sud-est a Franţei. Stăpânită de romani (121 î.e.n. —407 e.n.), de bur-gunzi (sec. al V-Iea), a făcut parte din Imperiul lui Carol cel Mare. Ducat (1416-1720) şi ţară de origine a casei de Savoia, care a domnit în regatul Sardiniei; între 1720 şi 1860 a făcut parte din acest stat. în 1860 S. a fost inclusă în statul francez.